Dne 24.3. se uskutečnila schůze výboru MAS Blaník. Zápis naleznete zde.