Předsedou výběrové komise MAS Blaník byl dne 23.2.2015 zvolen člen MAS Blaník, ředitel Spolkového domu ve Štěpánově, Stanislav Kužel.