Zveme Vás na volební členskou schůzi, která se bude konat 9. 6. 2015 od 17 hodin v Louňovicích pod Blaníkem v sále TJ Sokol (v prvním patře zámku). Hlavními body programu bude volba nových členů do Výboru, Monitorovacího a kontrolního výboru a Výběrové komise. Proběhne projednání změny v rozpočtu a změna stanov/dokumentů MAS Blaník. Schválení a projednání aktuální verze strategie.
Pozvánku naleznete ZDE.