Valné shromáždění členů MAS Blaník se koná dne 17.6. v obci Kamberk.
Od 16 hodin se uskuteční prohlídka Muzea venkova, od 17 hodin začíná valné shromáždění.
Hlavním bodem programu bude úprava stanov a dalších dokumentů MAS Blaník, aby byly v souladu s požadavky standardizace místních akčních skupin, a volby do výběrové komise.