TISKOVÁ ZPRÁVA

V pátek 14. května schválil Výbor MAS Blaník konečný výběr podpořených projektů ve 4. výzvě MAS Blaník z Programu rozvoje venkova.  Podpořeno bylo 22 projektů místních zemědělských podnikatelů, obcí, spolků a školských zařízení. Celková částka dotace na tyto projekty činí 6 122 425 Kč a bude vynaložena na investice do zemědělských technologií, ale i na rekonstrukci hasičáren a setkávacích místností nebo na nové vybavení pro školní vzdělávání a spolkovou činnost.

Poslední výzva v Programu rozvoje venkova byla na MAS Blaník opět rekordní co do počtu předložených žádostí o dotaci, kterých žadatelé tentokrát předložili celkem 41. Vzhledem k omezené finanční alokaci však bylo už po uzavření příjmu žádostí jasné, že výběru projektů bude předcházet tvrdý konkurenční boj. Z hodnocení žádostí o dotaci nakonec vzešlo 22 úspěšných projektů rozdělených do dvou oblastí podpory.

V rámci oblasti ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov bude moci 10 vybraných žadatelů realizovat projekty zaměřené na investice do nových technologií. Část žadatelů uspěla se svými projekty na MAS Blaník opakovaně, řada z nich však žádala o tento typ dotace úplně poprvé. MAS Blaník tentokrát podpořila hned několik ekologických zemědělců a také začínajících farem s méně obvyklým výrobním zaměřením, ať už jde o pěstování černého bezu, chov ovcí či slepic nebo pěstování zeleniny a bylinek. Celková podpora na tyto projekty činí 2 550 039 Kč.

V oblasti nazvané Na venkově to ŽIJE podpořila MAS Blaník dalších 12 projektů s celkovou výší dotace 3 572 386 Kč. Z těchto peněz budou na území MAS Blaník zrekonstruovány čtyři hasičské zbrojnice a tři místní sbory dobrovolných hasičů získají nové vybavení na zásahovou nebo na sportovní činnost. Kromě toho MAS Blaník podpoří projekty na rekonstrukci a vybavení společenských a setkávacích místností, pomůže zkvalitnit zázemí pro pořádání letních táborů v Kupsově mlýně, vybudovat historické osvětlení v městské památkové zóně v Načeradci či dovybavit učebny ZŠ v Louňovicích pod Blaníkem. Seznam všech projektů vybraných k podpoře je k dispozici na webu MAS Blaník.

Jak uvedla předsedkyně MAS Blaník Jitka Fialová: „Touto výzvou jsme v PRV uzavřeli programové období 2014 – 2020, během něhož podpořila MAS Blaník 63 projektů celkovou částkou 24 592 080 Kč. V průběhu celého období byl ze strany žadatelů patrný vzrůstající zájem o tento typ podpory. MAS Blaník proto počítá s pokračováním tohoto úspěšného dotačního programu i v následujícím období 2021 – 27. Na nové období právě připravujeme strategii rozvoje a zveme všechny subjekty aktivní na našem území k předkládání podnětů, které budou zahrnuty do akčního plánu MAS Blaník na příští roky.“

Pro více informací o proběhnuvších či plánovaných výzvách MAS Blaník v Programu rozvoje venkova jsou Vám zástupci MAS Blaník k dispozici na uvedených kontaktech.

Hana Bohatová, expert PRV: hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927
Tomáš Kramár, vedoucí pracovník realizace SCLLD: kancelar@masblanik.cz, tel. 703 355 807
Jitka Fialová, předsedkyně MAS Blaník, z.s.: info@masblanik.cz, tel. 737 505 605

 

Tisková zpráva ke stažení zde:

TZ_20210517_4_výzva_PRV_MAS_Blaník_vybrane_projekty