Projekt OPZ + „Společně pod Blaníkem“ – tisková zpráva

Místní akční skupina Blaník zahájila tříletý projekt Společně pod Blaníkem, díky němuž se uskuteční stovky komunitních a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, seniory a zdravotně postižené i širokou veřejnost. Ve spolupráci s Charitou Vlašim, Diakonií ČCE a Životem Plus přispěje MAS Blaník k sociálnímu začleňování a aktivizaci místních komunit na Podblanicku.

Tisková zpráva zde