MAS Blaník podpoří další bezpečné přechody a prvky v dopravě

Vlašim, 14.7.2021

Místní akční skupina Blaník, z.s, byla založena v roce 2013 a připravuje dotační výzvy pro region, který tvoří 44 obcí ORP Vlašim. Nyní MAS Blaník vyhlašuje již 11. Výzvu IROP, a to na bezpečnost dopravy. Příjem žádostí je spuštěn 14.7.2021.

Jedná se o výzvu na investice v bezpečnosti dopravy, pro níž jsou oprávněným žadatelem obce. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu činí 703 332,58 Kč, což je taky maximální částka na jeden projekt. Konkrétně budou podporovány projekty řešící rekonstrukce/modernizace nebo výstavu chodníků a stezek pro pěší a bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné dopravy. Podporovanou aktivitou je rovněž výstavba podchodů a lávek přes místní komunikace, které jsou přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále se dotace vztahuje na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy.

„Prakticky každý den se pohybuji na našich silnicích a vím, jak je bezpečnost dopravy důležitá.“ uvádí předsedkyně MAS Blaník Mgr. Jitka Fialová. „Proto jsem ráda, že MAS Blaník podporuje tento typ projektů, které bezpečnosti dopravy napomáhají. Již v minulosti jsme ve . 4. výzvě podpořili několik projektů v celkové částce dotace 4 664 827,18 Kč. A věřím, že i v rámci této výzvy podpoříme další smysluplný projekt.“

MAS Blaník, z.s. bude všem zájemcům o dotaci poskytovat bezplatné konzultace k projektovým záměrům a konzultovat podání žádosti o podporu do systému ISKP14+.

Žádosti o podporu jsou přijímány elektronicky na webovém portálu https://mseu.mssf.cz/, a to do dne 16.8.2021.

Výzva je spolu se svými přílohami je vyvěšena na www.masblanik.cz.

Expert IROP: Mgr. Anna Dufková, 603 462 529
Vedoucí pro realizaci SCLLD: Mgr. Tomáš Kramár, 703 355 807

 

Tisková zpráva ke stažení zde