Strategický rámec MAP – Investiční priority pro období 2021-27

Aktuálně probíhá aktualizace tabulky investičních priorit Strategického pro období 2021-2027. V rámci připomínkového řízení je možné zasílat podněty na investice týkající se předškolního, základního a neformální vzdělávání na anna.dufkova@masblanik.cz. Návrhy projektových záměrů je možné zasílat do 25.8.2022.