Ve čtvrtek 2. června byl Výborem MAS schválen konečný výběr projektů k podpoře ve 5. výzvě MAS Blaník v programovém rámci Programu rozvoje venkova. MAS Blaník vybrala k podpoře 28 projektů z celkem 52 podaných žádostí o dotaci. Podpořené projekty si mezi sebe rozdělí celkovou částku dotace 9 091 591 Kč.

Všichni úspěšní žadatelé budou v následujících dnech kontaktováni kanceláří MAS Blaník s instrukcemi k dalšímu postupu.

Tabulka s přehledným seznamem všech podpořených a nepodpořených projektů je k dispozici zde.