V pátek 14. května byl Výborem MAS schválen konečný výběr projektů k podpoře ve 4. výzvě MAS Blaník v programovém rámci Programu rozvoje venkova. MAS Blaník vybrala k podpoře 22 projektů z celkem 40 předložených žádostí o dotaci. Podpořené projekty si mezi sebe rozdělí celkovou částku dotace 6 112 425 Kč.

Všichni úspěšní žadatelé budou v následujících dnech kontaktováni kanceláří MAS Blaník s instrukcemi k dalšímu postupu.

Tabulka s přehledným seznamem všech podpořených a nepodpořených projektů je k dispozici zde.