V úterý 16. ledna byl Výborem MAS schválen konečný výběr projektů k podpoře v 7. výzvě MAS Blaník v programovém rámci Programu rozvoje venkova. MAS Blaník vybrala k podpoře tři z celkem sedmi podaných žádostí o dotaci. Podpořené projekty na rozvoj mateřských a základních škol z území MAS Blaník si mezi sebe rozdělí celkovou částku dotace 443 022 Kč.

Jednalo se o poslední výzvu MAS Blaník z programového rámce PRV pro období 2014-2020. Celkem bylo do území MAS Blaník na projekty konečných žadatelů v sedmi výzvách v Programu rozvoje venkova rozděleno 30 920 314,00 Kč. Podpořeno bylo 89 projektů podaných zemědělskými i nezemědělskými podnikateli, obcemi, školami či místními spolky. Na tento úspěšný programový rámec naváže MAS Blaník v roce 2024 vypsáním prvních výzev z prostředků Společné zemědělské politiky pro roky 2024 – 2027.

Všichni úspěšní žadatelé z Výzvy č. 7 budou v následujících dnech kontaktováni kanceláří MAS Blaník s instrukcemi k dalšímu postupu zpracování projektů.

Tabulka s přehledným seznamem všech podpořených a nepodpořených projektů je k dispozici zde.