Ve čtvrtek 18. května byl Výborem MAS schválen konečný výběr projektů k podpoře v 6. výzvě MAS Blaník v programovém rámci Programu rozvoje venkova. MAS Blaník vybrala k podpoře pět z celkem devíti podaných žádostí o dotaci. Podpořené projekty na rozvoj mateřských a základních škol z území MAS Blaník si mezi sebe rozdělí celkovou částku dotace 1 938 485 Kč.

Všichni úspěšní žadatelé budou v následujících dnech kontaktováni kanceláří MAS Blaník s instrukcemi k dalšímu postupu zpracování projektů.

Tabulka s přehledným seznamem všech podpořených a nepodpořených projektů je k dispozici zde.