Seznam dosud známých kandidátů do volených orgánů MAS Blaník, z. s. naleznete zde.