Dne 14.10. se konalo setkání zřizovatelů a ředitelů škol na území MAS Blaník / ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim.

Podklady: