Setkání výboru se uskuteční dne 23.3.2015 od 17 hodin v kanceláři MAS Blaník, z. s. (J.Masaryka 399, Vlašim).
Program najdete zde.
Prostor je kapacitně omezen, proto prosíme nečleny výboru – zájemce o účast na jednání výboru MAS Blaník, aby se nahlásili předem na kancelar@masblanik.cz.