Seminář pro příjemce dotace podpořené v 7. výzvě PRV

MAS Blaník zve úspěšné žadatele o dotaci ze 7. výzvy PRV na seminář k zadávání zakázek.

Seminář se koná 15. 2. 2024 v 15:00 v kanceláři MAS Blaník ve Spolkovém domě ve Vlašimi.

Podrobný program semináře najdete v přiložené pozvánce.

Svou účast prosím potvrďte do 13. 2. na e-mail hana.bohatova@masblanik.cz.

Podrobnosti k 7. Výzvě MAS Blaník v Programu rozvoje venkova včetně všech potřebných dokumentů pro administraci žádostí najdete zde.