MAS Blaník Vás srdečně zve na seminář

„Výzva č. 02_20_080_Šablony III – žádost a realizace“

Termín: 22. 6. 2020
Čas: 14:00 – 15:30 hod.
Místo: Spolkový dům Vlašim, Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim

Program:
• Seznámení s parametry výzvy
• Přehled jednotlivých šablon
• Projektová žádost – parametry a podmínky
• Realizace projektu
• Dotazy a diskuze


Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Jitka Fialová, animační pracovník šablon OP VVV

jitka.fialová@masblanik.cz, tel.: 737 505 605