Název projektu Rozšíření kulturního zázemí v Louňovicích pod Blaníkem
Žadatel Městys Louňovice pod Blaníkem
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 3 v PRV, Fiche č. 6 Na venkově to ŽIJE
Místo realizace Louňovice pod Blaníkem
Doba realizace 29. 7. 2020 – 15. 9. 2021
Rozpočet projektu 602.007,00 Kč
Výše dotace 298.322,00 Kč
Popis projektu Městys pořádá celou řadu regionálních kulturních akcí jako sraz rodáků, sousedská setkání, divadelní vystoupení a koncerty. Větší nadregionální akcí, kterou městys tradičně pořádá již 25 let, jsou Svatováclavské slavnosti. Realizací projektu bylo pořízeno mobilní pódium pro pořádní kulturních akcí a dataprojektor a plátno do místní knihovny. Pořízením dostatečně velkého venkovního pódia dojde ke značné úspoře nákladů městyse za pronájem mobilního pódia a umožní také svobodné plánování všech akcí městyse i místní školy. Pořízením techniky (dataprojektoru a plátna) do místní knihovny dojde k rozšíření možností pořádání kulturních a společenských setkání