MAS Blaník otevírá tematické pracovní skupiny pro aktualizaci strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021 až 2027. Každý obyvatel našeho území nebo podnikatel či organizace zde působící má možnost podobu strategie ovlivnit. MAS Blaník vznikla právě proto, aby směr a priority rozvoje našeho území určovali lidé, kteří tu žijí a pracují, místo úředníků na kraji či ministerstvech.

Při tvorbě strategie budeme mapovat nedostatky a problémy v našem území a navrhovat opatření k jejich vyřešení. Na základě této strategie pak mohou plynout evropské dotace do našeho regionu. Pracovní skupiny jsou tematicky rozděleny takto:

  • ROZVOJ OBCÍ
  • CESTOVNÍ RUCH
  • KULTURA, SPOLKY A ZÁJMOVÁ ČINNOST
  • POTENCIÁL KRAJINY (zemědělství a ochrana přírody)
  • VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
  • SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Setkání jednotlivých pracovních skupin budou probíhat od listopadu tohoto roku. Termíny budou zveřejněny na www.masblanik.tre.cz. Pokud chcete být informováni přímo a ihned, napište na kancelar@masblanik.cz, o jaké téma máte zájem, případně volejte na tel: 703 355 807.

Nová strategie rozvoje našeho území bude sloužit jako podklad pro získávání široké škály dotací z Evropské unie v příštím programovém období 2021 až 2027. MAS Blaník bude v tomto novém období mnohem výrazněji než dosud pomáhat místním lidem, spolkům i podnikům dosáhnout na dotace. Ačkoli zatím nejsou přesně schválené oblasti, které budeme moct v budoucnu finančně podpořit, záběr bude nejspíš širší, než je tomu v současné době.

JAKÝM SMĚREM SE BUDE NÁŠ REGION ROZVÍJET?

Ve spolkové činnosti a kultuře bude podpora nadále směřovat do vybavení a rekonstrukcí, stejně jako u mateřských škol. U základních škol budou investice vázány na odborné učebny. Finance budou dále k dispozici na místní i kulturní památky, muzea a knihovny. Podporu získají revitalizace veřejných prostranství, prvky zvyšující bezpečnost v dopravě (chodníky, semafory, přechody, retardéry…), infrastruktura pro cyklistiku a pro udržitelný cestovní ruch. Konkrétní návrhy, co je kde potřeba vybudovat či opravit, bychom nejraději slyšeli od vás.

V Programu rozvoje venkova samozřejmě zůstane podpora menších a středních zemědělců, producentů zemědělských výrobků, ale i nezemědělských podnikatelů. Čím dál častěji budeme v souvislosti s rozvojem venkova také slýchat o digitalizaci, inovacích a chytrém venkovu. Zároveň bude vzrůstat důležitost místních trhů a podpora lokální spotřeby lokálních produktů.

Pokud chcete být u toho, jak se tvoří budoucnost našeho regionu, nebo už máte nějaké konkrétní návrhy a opatření na zlepšení, zapojte se do činnosti pracovních skupin.

Vzhledem k trendu stárnutí obyvatelstva potřebujeme zajistit dostupné a kvalitní služby pro seniory, ale také potřebujeme udělat venkov atraktivní pro mladé rodiny, pro moderní způsob života a pro práci odpovídající trendům 21. století. Jaké jsou vaše představy o moderním venkovu?