Pozvánka na zasedání Výboru MAS Blaník

Příští jednání Výboru MAS Blaník je svoláno na 16. 1. 2024 od 10:00 ve Spolkovém domě na Palackého nám. 65 ve Vlašimi. Pozvánku včetně programu jednání naleznete zde:

Pozvánka na zasedání Výboru MAS Blaník dne 16. 1. 2024