Pozvánka na zasedání Výběrové komise MAS Blaník

 

Dne 11. ledna 2024 bude zasedat Výběrová komise MAS Blaník ve věci hodnocení Žádostí o dotaci podaných v rámci 7. výzvy Programu rozvoje venkova, Výzvy č. 1 MAS Blaník IROP – Hasiči a Výzvy č. 1 MAS Blaník OP TAK – Technologie pro MAS.

 

Pozvánka na zasedání Výběrové komise MAS Blaník dne 11. 1. 2024 – hodnocení 7. Výzvy MAS Blaník z Programu rozvoje venkova

Pozvánka na zasedání Výběrové komise MAS Blaník dne 11. 1. 2024 – hodnocení Výzvy č. 1 MAS BLANÍK IROP – HASIČI

Pozvánka na zasedání Výběrové komise MAS Blaník dne 11. 1. 2024 – hodnocení Výzvy č. 1 MAS BLANÍK OP TAK – Technologie pro MAS