Pozvánka na setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti dne 27.2.2024

Pozvánka PS rovné příležitosti 27.2.2024