Pozvánka na setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti dne 2.4.2024

Pozvánka PS rovné příležitosti 2.4.2024