Pozvánka na pracovní skupinu k programovému rámci Společné zemědělské politiky

 

Kdy: ve čtvrtek 21. 9. 2023, 16:00 –  17:30 hod.

Kde: Palackého náměstí 65, Vlašim

 

Státní zemědělská politika pro období 2024 – 2027 navazuje na dosavadní Program rozvoje venkova (PRV). Hlavním tématem setkání pracovní skupiny bude výběr oblastí pro financování v nadcházejícím období a nastavení alokací a kritérií pro jednotlivé oblasti.

Na setkání bude zároveň představen postup podávání projektových záměrů a s tím související nová role MAS.

Výstup ze setkání poslouží jako podklad pro tvorbu programového rámce MAS Blaník pro SZP, který  bude předložen ke schválení Členské schůzi MAS na zasedání v říjnu 2023.

 

Pozvánka zde.