Pozvánka na seminář k zadávání veřejných zakázek z PRV

Kancelář MAS Blaník srdečně zve úspěšné žadatele o dotaci (nejen) z 4. výzvy MAS Blaník v PRV na seminář k zadávání veřejných zakázek.

Seminář proběhne 23. 6. 2022 od 16:00 ve Spolkovém domě ve Vlašimi primárně v prezenčním režimu.

V případě zájmu o účast online se registrujte do 22. 6. na adrese hana.bohatova@masblanik.cz

Během semináře budou účastníci seznámeni s podmínkami zadávání zakázek k žádostem o dotaci v souladu s Příručkou k zadávání zakázek z PRV (verze 5, červenec 2019), a to zejména pokud jde o:

  • členění zakázek podle velikosti
  • přijatelné způsoby výběrů dodavatele u jednotlivých typů zakázek
  • náležitosti dokládání dokumentů k provedenému výběrovému řízení v otevřené výzvě
  • náležitosti dokládání dokumentů k provedenému cenovému marketingu
  • lhůty pro dokládání dokumentů a technický postup práce s Portálem farmáře.

Účast doporučujeme také těm žadatelům podpořeným prostřednictvím MAS Blaník v PRV v předchozích výzvách, kteří se teprve chystají provést výběr dodavatele na zakázky u svých projektů před předložením žádosti o platbu.

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka na seminář k zadávání veřejných zakázek v PRV

Kontakt pro konzultace:

Mgr. Hana Bohatová , hana.bohatova@masblanik.cz, tel. 722 901 927