Pozvánka na Pracovní skupinu Výchova a vzdělávání 16.3.2021

Pro přípravu nové Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021-27 vás zveme k aktivní účasti do Pracovní skupiny „Výchova a vzdělávání“. Pracovní skupina je otevřená všem osobám a subjektům aktivním v zemědělství, lesnictví či ochraně přírody a krajiny, nebo zajímajícím se o tyto oblasti. Z výstupů pracovních skupin budou nastaveny strategické cíle a opatření v rozvoji území MAS Blaník, včetně nastavení dotačních výzev v budoucnu.

Jednání pracovní skupiny se uskuteční online 16.3.2021 od 16 hod.

Pozvánku s programem najdete zde.

Prosím o potvrzení vaší účasti na email info@masblanik.cz.

Odkaz na online jednání dostanete v předstihu před jednáním. Podklady k jednání vám zašleme min. týden před jednáním.