Pozvánka na pracovní skupinu Výchova a vzdělávání 12. 4. 2021

Pro přípravu nové Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021-27 vás zveme k aktivní účasti do Pracovní skupiny „Výchova a vzdělávání“. Pracovní skupina je otevřená všem osobám a subjektům aktivním v oblasti vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, nebo zajímajícím se o tuto oblast.

Druhé jednání pracovní skupiny se uskuteční online 12.4.2021 od 16 hod. do cca. 18,00 hod.
Hlavním cílem této pracovní skupiny bude definování aktivit, cílů a opatření pro oblast Výchovy a vzdělávání na území MAS Blaník.
Pozvánku s programem najdete zde.

Prosím o potvrzení vaší účasti na email info@masblanik.cz.

Odkaz na online jednání dostanete v předstihu před jednáním. Podklady k jednání vám zašleme min. týden před jednáním.

.