Pozvánka na pracovní skupinu Rozvoj obcí 8. 4. 2021

Pro přípravu nové Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021-27 vás zveme k aktivní účasti do Pracovní skupiny „Rozvoj obcí“. Pracovní skupina je otevřená všem zájemcům.

Druhé jednání pracovní skupiny se uskuteční online 8.4.2021 od 16 hod. do cca. 18,00 hod.
Hlavním cílem této pracovní skupiny bude definování aktivit, cílů a opatření pro oblast Rozvoj obcí na území MAS Blaník.
Pozvánku s programem najdete zde.

Prosím o potvrzení vaší účasti na email kancelar@masblanik.cz.

Odkaz na online jednání dostanete v předstihu před jednáním. Podklady k jednání vám zašleme min. týden před jednáním.

.