Pozvánka na pracovní skupinu Potenciál krajiny 15. 4. 2021

Pro přípravu nové Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021-27 vás zveme k aktivní účasti do pracovní skupiny „Potenciál krajiny“. Pracovní skupina je otevřená všem zájemcům.

Druhé jednání pracovní skupiny se uskuteční online 15.4.2021 od 17 hod. do cca. 19,00 hod.
Hlavním cílem této pracovní skupiny bude definování aktivit, cílů a opatření pro oblast Rozvoj obcí na území MAS Blaník.
Pozvánku s programem najdete zde.

Prosím o potvrzení vaší účasti na email hana.bohatova@masblanik.cz.

Odkaz na online jednání dostanete v předstihu před jednáním. Podklady k jednání vám zašleme min. týden před jednáním.

.