Pozvánka na pracovní skupinu Kulturní, spolková a zájmová činnost 20. 4. 2021

Pro přípravu nové Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021-27 vás zveme k aktivní účasti do pracovní skupiny „Kulturní, spolková a zájmová činnost“. Pracovní skupina je otevřená všem zájemcům.

Druhé jednání pracovní skupiny se uskuteční online 20. 4. 2021 od 16 hod. 
Hlavním cílem této pracovní skupiny bude definování aktivit, cílů a opatření pro oblast Rozvoj obcí na území MAS Blaník.
Pozvánku s programem najdete zde.

Prosím o potvrzení vaší účasti na email kancelar@masblanik.cz.

Odkaz na online jednání dostanete v předstihu před jednáním. Podklady k jednání vám zašleme min. týden před jednáním.

.