Pozvánky na jednání Výběrové komise k věcnému hodnocení projektů ve 4. výzvě PRV

Pozvánka na jednání Výběrové komise 6. 5. 2021 – 4. výzva PRV Fiche č. 1

Pozvánka na jednání Výběrové komise 10. 5. 2020 – 4. výzva PRV Fiche č. 6