Pozvánka na jednání Výběrové komise k věcnému hodnocení projektů v 11. výzvě IROP

Pozvánka na jednání Výběrové komise 11. 9. 2021