Pozvánky na jednání Výběrové komise k věcnému hodnocení projektů v 5. výzvě PRV

Pozvánka na jednání Výběrové komise 24. 5. 2022 – hodnocení projektů předložených ve fichích č. 1, 2 a 3

Pozvánka na jednání Výběrové komise 26. 5. 2022 – hodnocení projektů předložených ve fichi č. 6