Zveme Vás na členskou schůzi – zejména k připomínkování strategie MAS Blaník. Účast všech je velmi důležitá! Schůze navazuje na jednání 11.10. progaram ZDE