Pozvánku k výzvám pro dotační program Integrovaný regionální operační program (IROP) naleznete zde