Název projektu Plničky mléčných výrobků – velká a malá
Žadatel Roman Málek
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 2 v PRV, Fiche č. 2 Ať nám roste PRODUKCE
Místo realizace Strojetice
Doba realizace 23. 4. 2019 – 18.8.2020
Rozpočet projektu 119.160,00 Kč
Výše dotace 49.236,00 Kč
Popis projektu V minimlékárně je zpracováváno mléko jako surovina z vlastní produkce farmy. Ve výrobě byla potřeba modernizace, která by zvýšila produkci, usnadnila práci a která by byla více efektivní. Předmětem projektu bylo zakoupení 2 plniček – velká plnička a malá plnička. Velkou plničkou se bude plnit mléko do obalů : pasterované mléko – 1 l lahve, zákys – kysaný mléčný nápoj 500 ml lahev v různých příchutích. Malá plnička bude v minimlékárně využívána na dávkování menšího množství jogurtů – kelímek 230 ml v různých příchutích.