Právě připomínkování strategie je poslední fází tvorby tohoto dokumentu před tím, než se jeho podoba definitivně uzavře. Potom začnou místní lidé, obce, organizace nebo spolky plán rozvoje naplňovat a uskutečňovat cíle, které jsou ve strategii uvedené. Půjde například o zvelebování obcí, udržování krajiny, podporu zemědělského a řemeslného podnikání, pořádání přednášek a kurzů nebo rozvoj cestovního ruchu. Po schválení strategie ministerskými orgány a prostřednictvím aktivit Místní akční skupiny Blaník bude možné většinu těchto plánů financovat z prostředků Evropské unie.

Strategie Místní akční skupiny Blaník obsahuje celkový popis území, analýzy a návrhy opatření, včetně akčního plánu – to, co je třeba v následujících letech vytvořit, podporovat, vybudovat, realizovat a proč. Strategie řeší 6 témat: 1) Využití potenciálu krajiny, 2) Rozvoj obcí, 3) Cestovní ruch, 4) Kulturní, spolkovou a zájmová činnost, 5) Výchovu a vzdělávání a 6) Sociální služby. Dne 25. listopadu 2014 se ve Vlašimi uskuteční Konference ke konečné podobě strategie, kam jsou srdečně zváni všichni aktéři z území.

Místní akční skupina Blaník se na Vlašimsku začala formovat na konci roku 2012, oficiálně funguje od jara 2013. Tvoří ji nadšenci, aktivní lidé, zástupci spolků, zemědělci, živnostníci i představitelé obcí a mikroregionů. Všichni členové chtějí přispět k tomu, aby se na zdejším území lidem dobře žilo, pracovalo, ale aby měli také příležitost se scházet a věnovat se svým zálibám a tradicím.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 11. ZÁŘÍ 2014

Text: Eva Vrzalová, Foto: Archiv MAS Blaník