Krásně prožité Vánoce a štěstí i pohodu v novém roce 2016 přeje MAS Blaník, z. s.
PF 2016