09Lis/18

7. výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – Komunitní centrum

Výzva MAS_Blaník_výzva č.7_final01 Příloha č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti – Komunitní centrum Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení- komunitní centrum Kontrolni-listy-pro-FNaP_Komunitní centrum_fin Kontrolni-listy-pro-Komunitní centrum_Vecne hodn._fin Seminář pro žadatele Pozvánka_Seminář Komunitní centra Prezentace_SeminářRead More…