Název projektu Modernizace vybavení provozovny řeznictví – uzenářství a obnova strojů ve výrobně masných výrobků
Žadatel Antonín Hlinský
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 2 v PRV, Fiche č. 2 Ať nám roste PRODUKCE
Místo realizace Načeradec
Doba realizace 13. 5. 2019 – 16. 9. 2020
Rozpočet projektu 741.918,00 Kč
Výše dotace 306.577,00 Kč
Popis projektu Historie řeznictví Antonín Hlinský, spojená s výrobou masných a uzenářských výrobků, sahá do roku 1992, kdy došlo k získání živnostenského oprávnění pro uzenářskou a řeznickou činnost. Jedná se o rodinnou firmu, která se zaměřuje na výrobu masných výrobků dle tradičních receptur. Výrobní a prodejní prostory se nacházejí v městysu Načeradec. V rámci podniku je zpracováváno vepřové, hovězí a kuřecí maso, které má původ z území Sředočeského kraje, Jihočeského kraje a kraje Vysočina.
Předmětem tohoto projektu je zvýšit konkurenceschopnost rodinného řeznictví Antonín Hlinský. Tohoto cíle bude dosaženo investicemi do modernizace vybavení podnikové prodejny a bourárny a pořízení nové řezačky na maso, která umožní zvýšit kapacitu výroby uzenářských výrobků, dle tradičních receptur. Konkrétně se jedná o pořízení 1ks chladící vitríny na maso, 1ks chladící vitríny na masné výrobky tepelně opracované (tlačenka, klobásy, špekáčky, párky, šunka, šunkový salám, gothajský salám), 1ks nářezový stroj, 1ks prodejní váha včetně pokladny, 1 ks expediční váha a 1ks řezačka na maso.