MAS Blaník, z. s. připravuje 5. výzvu v Programu rozvoje venkova

MAS Blaník informuje, že na počátek roku 2022 připravuje vypsání 5. výzvy v PRV s využitím navýšených finančních prostředků v rámci přechodného období PRV. Předpokládané rozdělení dostupných prostředků mezi jednotlivé oblasti podpory je následující:

 

 

Zvláštní podmínky podpory platné pro projekty předkládané ve fichi č. 6 (Na venkově to ŽIJE):

Všechny projekty předkládané ve fichi č. 6 musí být v souladu se schváleným plánem rozvoje obce, na jejímž území se projekt realizuje. Máte-li připraveny projektové záměry vhodné k podpoře v rámci fiche č. 6, zkontrolujte si jejich soulad s aktuálně platným plánem rozvoje ve své obci, popř. se informujte o možnostech jeho včasné aktualizace.

Projekty školských zařízení (MŠ/ZŠ/školní jídelny) musí navíc doložit soulad projektu se schváleným strategickým rámcem MAP. Tato podmínka se vztahuje na všechny projekty školských zařízení podpořené nejen v Programu rozvoje venkova (PRV), ale také v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Strategický rámec MAP lze aktualizovat pouze jednou za šest měsíců. K doplnění plánovaných projektů do Strategického rámce MAP ORP budou školská zařízení z území MAS Blaník v příštích dnech vyzvány ze strany Oddělení školství Městského úřadu Vlašim.

Máte-li připraven projekt vyhovující oblastem podpory z PRV dle přiloženého přehledu, neváhejte se obrátit na kancelář MAS Blaník k individuální konzultaci ohledně podání žádosti o dotaci.

 

Dotace pro obce a neziskovky

Dotace pro podnikatele s území MAS Blaník

 

Kontakt:

Mgr. Hana Bohatová

Tel.: +420 722 901 927

E-mail: hana.bohatova@masblanik.cz