MAS Blaník vypisuje 1. výzvu v SP SZP

10. května vyhlásí MAS Blaník svou první dotační výzvu v novém operačním programu Strategický plán Společné zemědělské politiky. Tento nový dotační titul pod gescí Ministerstva zemědělství navazuje na dosavadní, velmi úspěšný Program rozvoje venkova.

1. Výzva MAS Blaník v SP SZP se zaměřuje na Fichi 4 – Rozvoj drobného podnikání a žádost o podporu v ní mohou předkládat malí a střední podnikatelé působící především v zemědělském sektoru na území MAS Blaník.

V souladu s Pravidly pro konečné žadatele mohou zemědělští podnikatelé z našeho území ve Fichi 4 získat dotaci na investice do staveb, strojů, technologií a dalšího vybavení pro zemědělské podnikání, zpracování a uvádění produktů na trh, ale také na lesnické podnikání či jiné nezemědělské podnikání.

Celkový objem dostupných finančních prostředků na Výzvu č. 1 činí 3 500 000 Kč.

Žádosti o dotaci je možné podávat na MAS prostřednictvím Portálu farmáře od 10. května do 10. června 2024.

Zájemci mohou průběžně konzultovat své projektové záměry s kanceláří MAS Blaník, nebo se přihlásit na seminář pro žadatele, který se bude konat 23. května od 14:00 ve Spolkovém domě ve Vlašimi. Zájemci o seminář se mohou do 21. 5. předem registrovat na adrese hana.bohatova@masblanik.cz.

Podrobné informace a dokumenty potřebné pro zpracování žádosti o dotaci najdete zde.

Kontakt:

Mgr. Hana Bohatová, tel. 722 901 927

e-mail: hana.bohatova@masblanik.cz.