MAS Blaník splnila podmínky standardizace pro období 2021-27

V prosinci 2020 byla naší MAS schválena standardizace. Co to znamená?

Kontrola dodržování standardů MAS pro programové období 2021–2027 je především ověření, zda dodržujeme podmínky stanovené pro místní akční skupiny a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD* pro příslušné území. Důraz je kladen zejména na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně transparentní a nediskriminační.

Slnění podmínek standardizace je nezbytným krokem k tomu, aby mohla MAS žádat o podporu SCLLD pro programové obdoboí 2021-2027 a aby mohla následně tuto strategii realizovat pomocí evropských fondů.

*SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje