V rámci přípravy strategie MAS Blaník 2014-2020 jsme vytvořili formulář pro vkládání projektových záměrů na území MAS Blaník. Prosíme, vylpňte své náměty, nápady, záměry do formuláře v nabídce v panelu vpravo »
Každý záměr/ projekt vkládejte do nového formuláře. Trvá to jen pár minut!
Katalog bude přílohou strategie a pomůže nám zmapovat potřeby a cíle subjektů působících na našem území.
Děkujeme!
———————————————————————————————————————————————–

Příprava strategie je realizována v rámci projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník“, registrační číslo projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00280