V úterý 15.9.2015 od 17 hodin se konat jednání Výboru MAS Blaník, z. s.

Informace pro nečleny Výboru: zájem o účast na jednání je nutné nahlásit předem na e-mail info@masblanik.cz z důvodu omezené kapacity prostor. Děkujeme.

Pozvánku naleznete ZDE.