Název projektu Investice do zemědělských podniků – pořízení strojů Děkanovice
Žadatel Kubík Petr
Podpořeno z Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva MAS Výzva č. 3 v PRV, Fiche č. 1 ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov
Místo realizace Děkanovice
Doba realizace 7. 8. 2020 – 23. 9. 2021
Rozpočet projektu 780.450,00 Kč
Výše dotace 300.000,00 Kč
Popis projektu Žadatel se ve svém podnikání věnuje jak rostlinné, tak živočišné výrobě. V průběhu svého podnikání dle možností postupně rozšiřuje svoji výrobní základnu. Ke svému hospodaření používá základní strojové vybavení, které zahrnuje především starší stroje, které je potřeba postupně obměňovat a doplňovat. V rámci projektu byl pořízen nový traktorový návěs a cisterna. Nově pořízené stroje budou sloužit k zemědělské výrobě v oblasti rostlinné i živočišné výroby. Oba pořizované stroje jsou stroje tažené, budou tedy při práci zapojeny za traktorem, se kterým bude tvořit funkční jednotku. Kompatibilní traktor má pan Kubík ve svém užívání.