IP_MASBlaník_IROP_final

Řídící orgán IROP vydal Minimálních požadavků verze 1.2, které jsou platné od 1. 6. 2018. Podle tohoto dokumentu má MAS povinnost přepracovat do 31.12.2018 Interní postupy.Pokud bude rozpor mezi požadavky vycházejícími z Minimálních požadavků, verze 1.2 s platnými interními postupy MAS, nebo některé části z Minimálních požadavků, verze 1.2 chybí v interních postupech MAS, tak MAS postupuje dle příslušných kapitol Minimálních požadavků, verze 1.2.

Minimalni-pozadavky-RO-IROP-k-implementaci-CLLD_verze-1-2.pdf