Od 1. 4. 2015 probíhá II. kolo připomínkového řízení s datem odevzdání připomínek do 30.4.2015.
Aktuální verze strategie byla zaslána obcím na území a členům MAS Blaník e-mailem. Naleznete ji zde.
Vaše připomínky nám zasílejte na e-mail jitka.fialova@masblanik.cz ve formuláři, který najdete zde.
Vyplňte prosím své jméno (případně název organizace), kapitolu a stranu, ke které se připomínka vztahuje a text připomínky. Děkujeme.