Dotazník k rozvoji místního trhu s potravinami

Prosíme zemědělce, producenty a zpracovatele VYPLNIT TENTO ONLINE DOTAZNÍK: https://www.click4survey.cz/s4/49287/2e122a66.
Je to náš první společný úkol, který vyplynul z plodného semináře „Jak rozvíjet místní trh a krátké dodavatelské řetězce“ s téměř 30 účastníky, kde zazněly podstatné informace, nápady a úkoly.
Hlavním výstupem bezpochyby je fakt, že v našem regionu je zájem trh s místními produkty rozvíjet, a to i formou navazování a prohlubování spolupráce mezi zemědělci, producenty a zpracovateli. Jelikož inspirativních nápadů padlo hodně, potřebujeme detailně zmapovat zájem ohledně jejich realizace, abychom věděli, jaké konkrétní kroky je nyní vhodné dělat – v oblasti spolupráce, prodeje, agroturistiky a odborné podpory.
Děkujeme za spolupráci

Tomáš Kramár
MAS Blaník