Dotazník ke spolkové, kulturní a zájmové činnosti pro tvorbu Strategie MAS Blaník

Podílíte se na činnosti nějakého spolku či neziskové organizace na území MAS Blaník? Pokud ano, pak vás prosíme o vyplnění tohoto online DOTAZNÍKU. Pomůžete nám získat cenné údaje pro tvorbu nové Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021-27.

Na základě získaných dat a informací a z činnosti pracovních skupin vzniknou rozvojové cíle, které se následně promítnou i do dotačních výzev na podporu spolkové činnosti na území MAS Blaník.

Dobrovolní hasiči, rybáři, včelaři, myslivci, vzdělávací, umělecké a kulturní spolky, sdružení skautů, žen, seniorů či znevýhodněných skupin, profesní sdružení a všichni další, kteří svou činnost provádíte organizovaně a neziskově, zapojte se do rozvoje našeho území vyplněním dotazníku:

Děkujeme za spolupráci!